Niên Khóa 1973

Khóa 1973 - Nguyễn Thị Tuy, Hoàng Thị Lý (Boston), Trần Thị Tuyết Oanh (VN), Vũ Phương, Đoàn Đức Thanh, Nguyễn Anh Tuấn (SD), Nguyễn Duy Báu (SD).
Bạch Văn Hải - 12B San Diego, CA
Dương Thanh Minh Houston, TX
Đinh Đắc Hàm - 12A Houston, TX
Đoàn Đức Thanh - 12A San Jose, CA
Hoàng Thị Lý - 12A Boston, MA
Nguyễn Anh Tuấn - 12A San Diego, CA
Nguyễn Duy Báu - 12B San Diego, CA
Nguyễn Thị Tuy - 12A OC, CA
Nguyễn Văn Bảy North Carolina
Nguyễn Việt Hùng - 12A San Jose, CA
Nguyễn Vũ Phương - 12B OC, CA
Phạm Hồng Anh - 12A San Jose, CA
Tạ Trần Tú  
Trần Thị Tuyết Oanh VN 

Lớp 12B - năm 1973

**** Hàng phía trước từ trái:

1-Nguyễn Thị Nguyệt Ánh, 2-Trần Thị Thanh Nhàn, 3- Trương Thị Thanh Nga, 4- Trần Ngọc Tốt, 5-Trần Thị Ngọc, 6-Bùi Văn Tin, 7- Đoàn Trung Sức, 8- Phan Ngọc Tân, 9- Trần Hoà Lan, 10-Nguyễn Tần Thường, 11-Nguyễn Hồng Hà.

**** Hàng giữa từ trái:

1-Hoàng Thị Lý (USA), 2-Trần Thị Thu Thủy (USA), 3-Nguyễn Thị Trinh, 4- Trần Thị Hồng, 5-Tuyết Oanh, 6- Lê Mậu Dũng , 7-nguyễn văn Nam B, 8- Nguyễn Thế Vinh (OC, CA), 9-Ngô Phát, 10-Bùi Văn Thuận, 11-Phạm Hùng Quân (Norway), 12-Nguyễn Văn Thông

**** Hàng thứ 3 từ trái:

1-Nguyễn Viết Nghiêm (Canada), 2-Bạch Văn Hải (SD, CA), 3-Hồ Văn Tánh, 4-Thiều Văn Hối, 5-Đinh Thanh Linh, 6-Nguyễn Thanh Tuyền, 7-Bảo, 8-Nguyễn Văn An

**** Không có trong hình: Nguyễn Duy Báu (SD, CA), Nguyễn Văn Bẩy (Geargia), Vũ Mạnh Cường (Melbourn, Australia), Lâm Văn Tô (Huế, VN). Còn lại đa số ở VN.

Ngồi: Thầy Hiệu Trưởng Nguyễn Tiến Thành. Đứng: Anh chị Đức & Phương Vũ, cô HT nguyễn Tiến Thành, Bạch Văn Hải (San Diego), anh chị Nguyễn Văn Bảy (Bảy Chà - NorthCarolina), Học Sinh Già Nguyễn Duy Báu (San Diego).
Đại Hội Kỳ 2, 2011. Phạm Hồng Anh 12A, Nguyễn Anh Tuấn 12A (SD), Đinh Đắc Hàm 12A, Đoàn Đức Thanh 12A, Ông Xã Tuy, Nguyễn Thị Tuy 12A, Phương Vũ 12A, Bà Xã Hải, Bạch Văn Hải 12B (SD), Ba Xã Báu, Nguyễn Duy Báu 12B (SD).