Niên Khóa 1975

Khóa 1975 - Bùi Phúc Hoan, Tường Vân, Lệ Hằng, Kim Anh, Lê Thị Nga, Thanh Mai, BS. Đặng Hữu Minh (Michael) & Kim Thanh
Bùi Phúc Hoan Colorado
Đàm Thị Hạnh Canada
Bs Đặng Hữu Minh - Michael Houston, TX
Đặng Thị Tường Vân Sacramento, CA
Đinh Duy Linh - Richard Virginia
Đoàn Công Khanh Philadelphia, PA
Đỗ Thị Hiền Lương San Jose, CA
Hà Sĩ Trọng Khang VanCouver, Canada
Hoàng Anh Springfield, MD
Lại Văn Khiêm - Kevin San Jose, CA
Lê Thanh Thủy Virginia
Lê Thi Nga San Jose, CA
Lê Thị Toàn OC, CA
Lê Thi Mai Hương OC, CA
Lê Văn Toàn  
Lư Tấn Lộc  
Lương Thị Cẩm Florida
Lương Văn Chánh Atlanta, GA
Lưu Thị Thanh Mai Yorba Linda, CA
Ngô Hồng Cẩm Fremont, CA
Ngô Kim Vinh Texas
Nguyễn Công Tín OC
Nguyễn Gia Cường  
Nguyễn Phi Khanh Canada
Nguyễn Thanh Huấn  
Nguyễn Thanh Phong Iowa
Nguyễn Thanh Phong OC, CA
Nguyễn Thanh Trúc California
Nguyễn Thị Diệu Khánh New York
Nguyễn Thị Kỳ OC, CA
Nguyễn Thu Hiền Virginia
Nguyễn Tuyết Hạnh - Anne Danbury, CT
Nguyễn Văn Cấp Houston, TX
Phạm Kim Luân Lousianna
Phạm Thị Kim Lý Philadelphia
Phạm Thúy Hà Texas
Tăng Xuân Sơn Toronto, Canada
Trần Hữu Thuận  
Trần Kim Thanh OC, CA
Trần Minh Khương OC, CA
Trần Ngọc Hòa Houston, TX
Trần Quốc Toản Springfield, MD
Trần Thị Lệ Hằng Canada
Trần Tú Hảo CA
Trần Văn Thuần Houston, TX
Trúc Lâm Netherland
Trương Chi Thu Thu San Jose, CA
Trương Chi Thu Thảo Canada
Trương Hoàng Chiến Houston, TX
Vũ Kim Anh South Dakota
Vũ Thị Thu Seatle, WA
Uông Chí Thiệp OC, CA
 
Niên Khóa 1975 - Lớp 10B.
Niên Khóa 1975, lớp 8A2.
Niên Khóa 75 chụp chung với thầy Tổng Giám Thị Trần Minh Nhật & Thầy Nguyễn Đình Thục (Sử Địa).