Niên Khóa 1978

Nguyễn Huy, Joline Trần, (??), (??), (??), (??), (??), (??), (??), (??), Lê Đức Toàn, (??) (??)

Bùi Thu Tuyết Virginia
Dương Kim Anh Turlock, CA
Đào Ngọc Long OC, CA
Đinh Ngọc Tịnh Sydney, Australia
Đỗ Hoàng Mai CA
Cao Mỹ Dung Texas
Hồ Văn Xuân Nhi - Đệ II OC, CA
Hoàng Dược - Daisy Florida
Lê Ánh Nguyệt San Francisco, CA
Lê Đức Toàn OC, CA
Lê Nguyễn Hoài OC, Ca
Lê Tú Phương Germany
Nguyễn Bích Vân CA
Nguyễn Huyền Linh Oklahoma
Nguyễn Minh Hà Texas
Nguyễn Ngọc Duy Hân Toronto, Canada
Nguyễn Quang Huy Colorado
Nguyễn Thị Dung - Joline Trần  OC, CA
Nguyễn Thị Minh Tâm San Diego, CA
Nguyễn Thị Phương Hà San Diego, CA
Trần Bạch Tuyết Virginia
Trần Kiều Oanh Texas
Trần Thanh Hùng Canada
Trần Trọng Hiếu Texas
Vũ Bạch Tuyết CA
Vũ Phương Thảo OC, CA
Đại Hội Kỳ 1, 2010. Hàng 1 (đứng): Đỗ Khắc Hùng, ??, Nguyễn Ngọc Huy, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Hoàng Mai, Hoàng thị Bích Ngân, Hoàng thi Phúc, Bảo. Hàng 2 (ngồi): Vũ Phương Thảo, Cao Mỹ Dung, Joline Trần, ??, ??, Hoàng thị Thi
Trần Kiều Oanh, Thuy, Hieu, Cao Mỹ Dung, Lệ Dung, Thu.