Niên Khóa 1981

 Nguyễn Hồng Vinh                                                 OC, CA                             

Chu Thị Hương OC, CA
Bs Đào Michael OC, CA

Đặng Thị Kim Xuyến

Nguyễn thị Ngọc Yến    

OC, CA

OC, CA

Đào Trọng Thi Philadelphia
Huỳnh Trí Thanh Pennsylvania
Lê Kim Trang Westchester, OH
Lê Thị Kim Ngân France
Lê Thu Trang Colorado
Nguyễn Thị Huyền Trang LA, CA
Phạm Quốc Việt Germany
Phạm Thị Thu Huyền OC, CA
Vũ Bá Minh OC, CA

Vũ Thị Ánh Sương

Phạm Mỹ Hảo       

OC, CA

OC, CA

Vũ Thị Thiên Hương                    USA

Nguyễn văn Hòa                          VA

Trần thị Hạnh                               OC, CA

Trần Kim Tuyến                            

Nguyễn thị Ngọc Nga

Nguyễn thị Liễu                           OC, CA

Nguyễn thị Hương Miện              Riverside, CA

Huỳnh thị Thu Nga                       Canada

Trịnh Hoàng Phong                      Canada

Dương Khánh Băng                      Texas

Nguyễn Hiếu Thuận                      San Diego, CA

Trịnh thị Quỳnh Anh                    OC, CA

Lưu thị Cẩm Mai                          USA

Dặng thị Thu Thủy                       USA

Nguyễn thị Doan Trang                USA

Hoàng đại Hải                               USA

Lê thị Bích Hảo                             USA

Trần Quý Vượng                           LA, CA

Nguyễn Bảo Phước                       OC, CA

Nguyễn Ngọc Bảo                        OC, CA

Trần thị Tuyết Vân                       San Diego, CA

Nguyễn Bá Mạnh                         LA, CA

Trần Ngọc Khang                        OC, CA

Lê Trà Mi                                    San Diego, CA

Nguyễn văn Tín                           OC, CA

Nguyễn Viết Bằng                       San Jose, CA

Vũ Nguyên                                   OC, CA

Phạm đức Trung                           OC, CA

Dinh thị Mỹ Châu                         VA

Trịnh Kim Hằng                            USA

Nguyễn thị Hoàng Phi                   USA

Nguyễn thị Doan Trang                 Texas

Vũ văn Tín                                     USA

Nguyễn Vũ Huyền Trang               OC, CA

Nguyễn thị Cẩm Thúy                    OC, CA

Trần Trung Nghĩa                           LA, CA

Nguyễn văn Sỹ                               OC, CA

Bùi đức Trung                                OC, CA

 

 

Học trò Niên Khóa 1981 chụp vào buổi tiệc Tất Niên 1980 chung với Thầy Cô phía ở trước cổng trường. Đứng sau thầy Đinh Văn Lô là thầy Nguyễn Tất Phúc, thầy Đỗ Văn Tú, cô Nguyễn Thị Lụa.
Học trò Niên Khóa 1981 chụp vào buổi tiệc Tất Niên 1980 chung với Thầy Cô phía ngoài lớp học khu nhà tôn. Hàng giữa từ trái qua phải: thầy Đinh Văn Lô, thầy Phan Văn Hue, cô Nguyễn Thị Lụa và thầy Nguyễn Tất Phúc.