Niên Khóa 1982

Đinh Thị Thúy Vân OC, CA
Đoàn Minh Chương San Jose, CA
Hồ Đức OC, CA
   
Nguyễn Thị Bích Thủy San Jose, CA
Trần Đức Hiệp San Jose, CA
Trần Ngọc Linh Boston, MA
Trần Ngọc Long OC, CA