Hội Cựu Học Sinh

 

Tân Bình – Nguyễn Thượng Hiền

 

Hải Ngoại

 

Ban Điều Hành

 

 

 

Ban Đại Diện nhiệm kỳ 5 (2018 - 2020)

 

Cố Vấn Hội:  Giáo Sư Bùi Mỹ Dương

Cố Vấn Ban Điều Hành  (Gồm Các Hội Trưởng Tiền Nhiệm):

Nguyễn Trần Kim Thoa (nk 76)              2016 - 2018

Võ thị Hương "Hương Xưa" (nk 76)       2014 - 2016

Bùi Anh Tuấn "Minh Tuấn" (nk 76)       2012 - 2014

Hồ Văn Xuân Nhi (nk 76)                       2010 - 2012

 

Hội Trưởng 2018- 2020:

Võ Thu Thủy  (nk 78)

 

Thư Ký:  Hoàng Công Minh  (nk 81)

Thủ Quỹ: Nguyễn Vũ Phương (nk 73)

Kế Toán: Nguyễn Trần Kim Thoa (nk 76)

 

Phim Ảnh: Nguyễn Duy Báu  (nk 73)

Đại Diện các NK:

 

NK 73:           Nguyễn Vũ Phương

                       Nguyễn Báu

 

NK 74:         ( Bùi) Nguyễn thị Ngọc-Liệu

                     Nguyễn Kỳ-Phương

 

NK 75:         Trần Kim-Thanh

 

NK 76:          Hồ văn Xuân Nhi

                      Bùi Minh Tuấn

                      Nguyễn Nhiên

 

NK 77:         Trần thị Liễu

                     Đỗ Việt Hùng

                     Nguyễn đình Dũng

 

NK 78:        Vũ Phương-Thảo

                     Đỗ Hoàng-Mai

                     Nguyễn Quang Huy

 

NK 79:         Nguyễn Ái-Liên

 

NK 80:         Nguyễn Tiến Hồng-Ly

                     Thomas Đào

 

NK 81:          Nguyễn Ngọc Bảo

                      Hoàng Đại Hải

 

NK 82:          Đỗ thị Kim-Chi

 

NK 83:          Đinh Kỳ-Duyên

 

NK 85:          Vũ Hồng-Trang

 

NK 87:          Hoàng Thảo-Quỳnh

                      Lưu Khoa Dũng

                      Ngô Thanh Khoa

 

 
 

 

 

 

Ban Điều Hành nhiệm kỳ 4 (2016 - 2018)

 

Cố Vấn Hội:  Giáo Sư Bùi Mỹ Dương

Cố Vấn Ban Điều Hành  (Gồm Các Hội Trưởng Tiền Nhiệm): 

Võ thị Hương "Hương Xưa" (nk76)       2014 - 2016

Bùi Anh Tuấn "Minh Tuấn" (nk 76)      2012 - 2014

Hồ Văn Xuân Nhi (nk 76)                      2010 - 2012

 

Hội Trưởng 2016- 2018:

Nguyễn Trần Kim Thoa  (nk 76)

 

Phó HT Nội Vụ: Nguyễn Kỳ Phương  (nk 74)

Phó HT Ngoại Vụ: Nguyễn Hồng Vinh  (nk 81)

Thủ Quỹ:  Vũ Nguyễn Phương (nk 73)

Thư Ký & TB Xã Hội: Vũ Anh Sương  Cathy (nk 81)

TB Văn Nghệ: Nguyễn thi Ngọc Yến (nk 81)

TB Khánh Tiết & Am Thực: Phạm Mỹ Hảo (nk 81)

TB Nhạc & Àm Thanh: Lê đức Toàn (nk 78)

TB Nhiếp Ảnh & Video & Sinh Hoạt: Nguyễn Duy Báu (nk 73)

TB Website: Nguyễn Minh Diệp (nk 80)

                       Nguyễn Thụy Anh (nk 76)

TB Truyền Thông & Báo Chí: Nguyễn đức Tuấn (nk 80)

 

 

 

 

 

 

Ban Điều Hành nhiệm kỳ 3 (2014 - 2016)

 

Cố Vấn Hội:  Giáo Sư Bùi Mỹ Dương

Cố Vấn Ban Điều Hành  (Gồm Các Hội Trưởng Tiền Nhiệm): 

Bùi Anh Tuấn "Minh Tuấn" (nk 76)      2012 - 2014

Hồ Văn Xuân Nhi (nk 76)                      2010 - 2012

 

Hội Trưởng 2014- 2016:

Võ thị Hương – Hương Xưa  (nk 76)

 

Phó HT Nội Vụ: Nguyễn Kỳ Phương  (nk 74)

Phó HT Ngoại Vụ: Nguyễn Hồng Vinh  (nk 81)

Thủ Quỹ:  Vũ Nguyễn Phương (nk 73)

Thư Ký: Đỗ Việt Hùng (nk 77)

TB Văn Nghệ: Nguyễn thi Ngọc Yến (nk 81)

TB Xã Hội: Vũ Ánh Sương Cathy (nk 81)

TB Nhiếp Ảnh & Video & Sinh Hoạt: Nguyễn Duy Báu (nk 73)

TB Website: Nguyễn Minh Diệp (nk 80), Trần Hữu Hoàng

 

 

 

 

 

 

Ban Điều Hành nhiệm kỳ 2 (2012 - 2014)

 

Cố Vấn Hội:  Giáo Sư Bùi Mỹ Dương

Cố Vấn Ban Điều Hành  (Gồm Các Hội Trưởng Tiền Nhiệm): 

Hồ Văn Xuân Nhi (nk 76)                 2010 - 2012

 

Hội Trưởng 2012- 2014:

Bùi A. Tuấn – Minh Tuấn  (nk 76)

 

Phó HT Nội Vụ: Nguyễn Kỳ Phương  (nk 74)

Phó HT Ngoại Vụ: Bùi Phúc Hoan  (nk 75)

Thư Ký: Đỗ Việt Hùng (nk 77)

Thủ Quỹ:  Vũ Nguyễn Phương (nk 73)

Ban Báo Chí: Nguyễn Trần Kim Thoa (nk 76)

Ban Văn Nghệ: Nguyễn thị Ái Liên (nk 79) & Đỗ Việt Hùng (nk 77)

Ban Liên Lạc Thầy Cô: Nguyễn Nhiên (nk 76)

Ban Xã Hội: Bùi Phúc Hoan, Nguyễn Kỳ Phương

Ban Truyền Thông: Nguyễn đức Tuấn (nk 80)

TB Nhiếp Ảnh & Video & Sinh Hoạt: Nguyễn Duy Báu (nk 73)

TB Website: Nguyễn Minh Diệp (nk 80), Trần Hữu Hoàng

 

 

 

 

Ban Điều Hành nhiệm kỳ 1 (2010 - 2012)

 

Cố Vấn Hội:  Giáo Sư Bùi Mỹ Dương

 

Hội Trưởng 2010- 2012:

Hồ Văn Xuân Nhi  (nk 76)

 

Phó HT Ngoại Vụ: Bùi Anh Tuấn – Minh Tuấn  (nk 76)

Phó HT Nội Vụ: Nguyễn Hồng Vinh  (nk 81)

Thủ Quỹ:  Vũ Nguyễn Phương (nk 73)

Thư Ký: Đỗ Việt Hùng (nk 77)

Ban Báo Chí & Chủ Bút Đặc San: Nguyễn Trần Kim Thoa (nk 76)

Ban Liên Lạc Thầy Cô: Nguyễn Nhiên (nk 76)

Ban Xã Hội: Nguyễn Kỳ Phương (nk 74)

Ban Văn Nghệ: Minh Tuấn

Ban Truyền Thông: Nguyễn đức Tuấn (nk 80)

TB Nhiếp Ảnh & Video: Nguyễn Duy Báu (nk 73)

TB Website: Nguyễn Minh Diệp (nk 80)

 

 

 

 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CÁC KỲ ĐẠI HỘI :

 

Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội kỳ 8 (2018): Nguyễn Trần Kim Thoa 

Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội kỳ 7 (2016):  Hồ Văn Xuân Nhi 

Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội kỳ 6 (2015):  Võ thị Hương (Hương Xưa)

Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội kỳ 5 (2014):  Hồ Văn Xuân Nhi

Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội kỳ 4 (2013):  Hồ Văn Xuân Nhi

Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội kỳ 3 (2012):  Minh Tuấn

Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội kỳ 2 (2011):  Minh Tuấn

Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội kỳ 1 (2010):  Hồ Văn Xuân Nhi

 

 

 

Danh sách các Đại Diện Khu Vực

(Bắt đầu từ nhiệm kỳ 4 - 2016 – 2018 bởi Hội Trưởng Nguyễn Trần Kim Thoa)

·        Đại Diện tại Germany:        Nguyễn Tuyết Mai (Minh Mai) (nk 80)

·        Đại Diện tại Toronto - Canada:        Trịnh Duy Hân (nk 78)

·        Đại Diện tại Maryland:                     Nguyễn Thị Minh Diệp (nk 77)

·        Đại Diện tại Florida:                         Vũ Thị Tươi (nk 76)

·        Đại Diện tại Atlanta - Georgia:         Ngô Đình Thùy (nk 76)

·        Đại Diện tại Chicago - Illinois:         Nguyễn Vũ Luân (nk 76)

·        Đại Diện tại Dallas - TX:                  Nguyễn Hưng Quang (nk 76)

·        Đại Diện tại Houston - TX:               Bs Đặng Hữu Minh &

                                                                     Nguyễn Văn Cấp (nk 75)

·        Đại Diện tại Colorado:                       Bùi Thống Nhất (nk 75)

·        Đại Diện tại San Jose - California:    Đoàn Minh Chương (nk 82)

·        Đại Diện tại San Diego - California: Nguyễn Anh Tuấn (nk 73)

·        Đại Diện tại Pháp-:                            Nguyễn Quỳnh Dao (nk 76)

.        Đại Diện tại Uc (Eastern Australia): Nhan Tử Hiếu (nk 76)

·        Đại Diện tại Thụy Sĩ - :                      Trương thị Nhàn (nk 74)

·        Đại Diện tại Oregon-Portland :          Phạm Đình Kính (nk 74)

·        Đại Diện tại Vancouver -Washington: Lê Khánh Long (nk 74)

·        Đại Diện tại Việt Nam-:                      Trần thị Tuyết Oanh (nk 73)

                                                                                 Nguyễn thị Gái (nk 75)

                                                                        

 

 

 

Sinh Hoạt của Ban Điều Hành Nhiệm Kỳ 2
 

Hình Ảnh Những Buổi Sinh Hoạt của BDH Nhiệm Kỳ 2

>> 

 

Ban Điều Hành Nhiệm Kỳ 2: Nguyễn Duy Báu, Minh Tuấn, Vũ Thanh Hải, Hồ Văn Xuân Nhi, Bùi Thống Nhất (Colorado), Lê Phước Vinh, Nguyễn Thục Khanh (Atlanta), Mạc Kim, Nguyễn Trần Kim-Thoa, Cô Bùi Mỹ Dương, Nguyễn Thụy Anh (Dallas), Phạm Di Thảo, Phương Vũ, Nguyễn Hồng Vinh, Đỗ Việt Hùng, Nguyễn Kỳ Phương, Bùi Phúc Hoan (Dallas). 12/2012.

Ban Điều Hành Nhiệm Kỳ 2 - Đại Hội 4 - 7/5/2013

 

HỘI VIÊN SÁNG LẬP:

 

VŨ NGUYỄN PHƯƠNG nk 73

NGUYỄN KỲ PHƯƠNG nk 74

BÙI PHÚC HOAN nk 75

HỒ VĂN XUÂN NHI  nk 76

BÙI ANH TUẤN (MINH TUÂN) nk 76

NGUYỄN VŨ LUÂN nk 76

NGUYỄN NHIÊN nk 76

BÙI THỐNG NHẤT nk 76

TÔN NỮ HƯƠNG KHÔI nk 77

JOLINE DUNG (NGUYỄN) TRẦN nk 78

 

 

Ban Điều Hành Nhiệm Kỳ 1: Hồ Văn Xuân Nhi, Trần Joline, Vũ Phương, Nguyễn Thị Ái Liên, Nguyễn Kỳ Phương, Nguyễn Trần Kim Thoa, Nguyễn Hồng Vinh, Nguyễn Thế Vũ, Nguyễn Nhiên, Minh Tuấn và Lê Đức Toàn.