Ban Điều Hành

 

 

Hội Cựu Học Sinh

Tân Bình – Nguyễn Thượng Hiền Hải Ngoại

Ban Điều Hành - Nhiệm Kỳ 4, 2016-2018

 

Ban Điều Hành nhiệm kỳ 4 (2016 - 2018)

Cố Vấn Hội:  Giáo Sư Bùi Mỹ Dương

Cố Vấn Ban Điều Hành  (Gồm Các Hội Trưởng Tiền Nhiệm): 

Võ thị Hương "Hương Xưa" (nk76)       2014 - 2016

Bùi Anh Tuấn "Minh Tuấn" (nk 76)      2012 - 2014

Hồ Văn Xuân Nhi (nk 76)                      2010 - 2012

 

Hội Trưởng 2016- 2018: Nguyễn Trần Kim Thoa  (nk 76)

Phó HT Nội Vụ: Nguyễn Kỳ Phương  (nk 74)

Phó HT Ngoại Vụ: Nguyễn Hồng Vinh  (nk 81)

Thủ Quỹ:  Vũ Nguyễn Phương (nk 73)

Thư Ký & TB Xã Hội: Vũ Anh Sương  Cathy (nk 81)

TB Văn Nghệ: Nguyễn thi Ngọc Yến (nk 81)

TB Khánh Tiết & Am Thực: Phạm Mỹ Hảo (nk 81)

TB Nhiếp Ảnh & Video & Sinh Hoạt: Nguyễn Duy Báu (nk 73)

TB Website: Nguyễn Minh Diệp (nk 80)

                       Nguyễn Thụy Anh (nk 76)

TB Truyền Thông & Báo Chí: Nguyễn đức Tuấn (nk 80)

 

  Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội 7 (2016):  Hồ Văn Xuân Nhi 

  Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội 6 (2015):  Võ thị Hương (Hương Xưa)

  Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội kỳ 5 (2014):  Hồ Văn Xuân Nhi

  Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội kỳ 4 (2013):  Hồ Văn Xuân Nhi

  Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội kỳ 3 (2012):  Minh Tuấn

  Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội kỳ 2 (2011):  Minh Tuấn

  Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội kỳ 1 (2010):  Hồ Văn Xuân Nhi

 

 

 
 
 

 

Danh sách các Đại Diện Khu Vực
 

 
·        Đại Diện tại Germany:    Nguyễn Tuyết Mai (Minh Mai) (nk 80)
·        Đại Diện tại Toronto - Canada:        Trịnh Duy Hân (nk 78)
·        Đại Diện tại Maryland:                      Nguyễn Thị Minh Diệp (nk 77)
·        Đại Diện tại Florida:                          Vũ Thị Tươi (nk 76)
·        Đại Diện tại Atlanta - Georgia:         Ngô Đình Thùy (nk 76)
·        Đại Diện tại Chicago - Illinois:          Nguyễn Vũ Luân (nk 76)
·        Đại Diện tại Dallas - TX:                    Nguyễn Hưng Quang (nk 76)
·        Đại Diện tại Houston - TX:                Bs Đặng Hữu Minh &
                                                                        Nguyễn Văn Cấp (nk 75)
·        Đại Diện tại Colorado:                        Bùi Thống Nhất (nk 75)
·        Đại Diện tại San Jose - California:    Đoàn Minh Chương (nk 82)
·        Đại Diện tại San Diego - California:  Nguyễn Anh Tuấn (nk 73)
·        Đại Diện tại Pháp-:                              Nguyễn Quỳnh Dao (nk 76)
.        Đại Diện tại Uc (Eastern Australia): Nhan Tử Hiếu (nk 76)
·        Đại Diện tại Thụy Sĩ - :                       Trương thị Nhàn (nk 74)
·        Đại Diện tại Oregon-Portland :          Phạm Đình Kính (nk 74)
·        Đại Diện tại Vancouver -Washington:  Lê Khánh Long (nk 74)
·        Đại Diện tại Việt Nam-:                       Trần thị Tuyết Oanh (nk 73)
                                                                         Nguyễn thị Gái (nk 75)

                                                                        

 
 
 
 

>>

Ban Điều Hành Nhiệm Kỳ 2: Nguyễn Duy Báu, Minh Tuấn, Vũ Thanh Hải, Hồ Văn Xuân Nhi, Bùi Thống Nhất (Colorado), Lê Phước Vinh, Nguyễn Thục Khanh (Atlanta), Mạc Kim, Nguyễn Trần Kim-Thoa, Cô Bùi Mỹ Dương, Nguyễn Thụy Anh (Dallas), Phạm Di Thảo, Phương Vũ, Nguyễn Hồng Vinh, Đỗ Việt Hùng, Nguyễn Kỳ Phương, Bùi Phúc Hoan (Dallas). 12/2012.

Ban Điều Hành Nhiệm Kỳ 2 - Đại Hội 4 - 7/5/2013

 

HỘI VIÊN SÁNG LẬP:

 

VŨ NGUYỄN PHƯƠNG nk 73

NGUYỄN KỲ PHƯƠNG nk 74

BÙI PHÚC HOAN nk 75

HỒ VĂN XUÂN NHI  nk 76

BÙI ANH TUẤN (MINH TUÂN) nk 76

NGUYỄN VŨ LUÂN nk 76

NGUYỄN NHIÊN nk 76

BÙI THỐNG NHẤT nk 76

TÔN NỮ HƯƠNG KHÔI nk 77

JOLINE DUNG (NGUYỄN) TRẦN nk 78

 

CHÍNH THỨC SÁNG LẬP THÁNG 09 NĂM 2010

 Hội Cựu Học Sinh

Tân Bình – Nguyễn Thượng Hiền Hải Ngoại

Ban Điều Hành - Nhiệm Kỳ 1, 2010-2012

 

 
Hội Trưởng Hồ Văn Xuân Nhi  nk 76
Phó Hội Trưởng  Ngoại Vụ       Bùi Anh Tuấn (Minh Tuấn)  nk 76
Phó Hội Trưởng Nội Vụ Nguyễn Hồng Vinh  nk 81
Tổng Thư Ký Đỗ Việt Hùng  nk 77
Thủ Quỹ Phương Vũ  nk 73
   
Ban Báo Chí Nguyễn Trần Kim-Thoa  nk 76
Ban Xả Hội

Bùi Phúc Hoan  nk 75

Nguyễn Kỳ Phương  nk 74

Ban Website Nguyễn Thị Minh Diệp  nk 80
Ban Video & Nhiếp Ảnh Nguyễn Duy Báu  nk 73
Giao Tiếp Liên Lạc Thầy Cô Nguyễn Nhiên  nk 76
Liên Lạc Truyền Thông Nguyễn Đức Tuấn  nk 80
TB Tổ Chức Đại Hội Kỳ 1 Hồ Văn Xuân Nhi
TB Tổ Chức Đại Hội Kỳ 2 Minh Tuấn

 


 
Ban Điều Hành Nhiệm Kỳ 1: Hồ Văn Xuân Nhi, Trần Joline, Vũ Phương, Nguyễn Thị Ái Liên, Nguyễn Kỳ Phương, Nguyễn Trần Kim Thoa, Nguyễn Hồng Vinh, Nguyễn Thế Vũ, Nguyễn Nhiên, Minh Tuấn và Lê Đức Toàn.