Hình Ảnh & Video

 

Hình Ảnh

 

 

Trường

 

          Trường Tân Bình Nguyễn Thượng Hiền Trước 1975

          Trường Nguyễn Thượng Hiền Ngày Nay

 

 

Sinh Hoạt Của Hội

 

  Hình Ảnh Các Kỳ Đai Hội Cựu Học Sinh Trường Tân Bình – Nguyễn Thượng Hiền Hải Ngoại

 

 Hình Sinh Hoạt Hội Trên Face Book Trung Học Tân Bình Nguyễn Thượng Hiền

 

           Đai Hội Kỳ 8 Tháng 09/2018

         Đại Hội kỳ 7 –  07/02/2016

 

          Họp Mặt Tất Niên - 02/01/2013

 

          Họp Ban Điều Hành - 12/16/2012 

          Họp Mặt Giáng Sinh - 12/15/2012

 

          Picnic Hè - Orange County - 09/08/2012

          Picnic Hè - San Diego - 08/25/2012

 

          Đại Hội Kỳ 3 - 07/07/2012

          Party Nhà Thomas Đào - 07/07/2012

 

          Họp Ban Điều Hành 2010 - 2012

 

          Đại Hội Kỳ 2 - 07/02/2011

          Party Nhà Thomas Đào - 07/02/2011

 

          Đại Hội Kỳ 1 - 09/05/2010

 

 

Quí Thầy Cô

 

          Quý Thầy Cô Tân Bình - Nguyễn Thượng Hiền

          Tiệc Họp Mặt - Cô Bùi Mỹ Dương - 12/09/2010

          50th Anniversary Thầy Cô Nguyễn Tiến Thành - 10/04/2010

 

 

Cựu Học Sinh & Thân Hữu

 

          CHS Tân Bình - Nguyễn Thượng Hiền

          Party Lễ Tạ Ơn - Nhà Hồ Văn Xuân Nhi - 11/23/2012

          Đám Cưới Huy & Loan: 10/27/2012

          Họp Mặt Texas: 10/2012

          Gây Quỹ cho Phát Bùi: 09/21/2012

          Tiệc Gây Quỹ - Giọt Lệ Cho Tuổi Thơ - 8/26/2012

          CHS-TB-NTH: 1982

 

 

________________________________________________________________________

 

 

Video

 

 

Picnic Hè 2012 – Ngày 8 Tháng 9, 2012

 

          Phần 1

          Phần 2

          Phần 3

          Phần 4

          Phần 5

 

 

Đại Hội Kỳ 3 - Ngày 7 tháng 7, 2012

 

          Phần 1

          Phần 2

          Phần 3

          Phần 4

          Phần 5

          Phần 6

          Phần 7

          Phần 8

          Phần 9

          Phần 10

          Phần 11

          Phần 12

          Phần 13

          Phần 14

          Phần 15

 

 

Đại Hội Kỳ 2 - Ngày 2 tháng 7, 2011

 

          Nguyễn Thượng Hiền - Đại Hội Kỳ 2

 

          Tân Bình - Nguyễn Thượng Hiền 2011 - Phần 1

          Tân Bình - Nguyễn Thượng Hiền 2011 - Phần 2

          Tân Bình - Nguyễn Thượng Hiền 2011 - Phần 3

          Tân Bình - Nguyễn Thượng Hiền 2011 - Phần 4

          Tân Bình - Nguyễn Thượng Hiền 2011 - Phần 5

          Tân Bình - Nguyễn Thượng Hiền 2011 - Phần 6

          Tân Bình - Nguyễn Thượng Hiền 2011 - Phần 7

          Tân Bình - Nguyễn Thượng Hiền 2011 - Phần 8

          Tân Bình - Nguyễn Thượng Hiền 2011 - Phần 9

          Tân Bình - Nguyễn Thượng Hiền 2011 - Phần 10

          Tân Bình - Nguyễn Thượng Hiền 2011 - Phần 11

          Tân Bình - Nguyễn Thượng Hiền 2011 - Phần 12

          Tân Bình - Nguyễn Thượng Hiền 2011 - Phần 13

     

     Talk Show Trên TV để quảng cáo Đại Hội Kỳ 2:

 

          Talk Show Giáng Ngoc - Phần 1

          Talk Show Giáng Ngoc - Phần 2

          Talk Show Sống Trong Tình Thân Ái

 

 

Đại Hội Kỳ 1 - Ngày 5 tháng 9, 2010

 

          Nguyễn Thượng Hiền - Đại Hội Kỳ 1

 

          Nguyễn Thượng Hiền Hải Ngoại - 9/5/10 Phần 1

          Nguyễn Thượng Hiền Hải Ngoại - 9/5/10 Phần 2

 

 

Music Video

 

          Nguyễn Thượng Hiền - Sinh Hoạt 2010-2011

          Hình Ảnh Xưa Và Nay

          Nguyễn Thượng Hiền - Hình Ảnh Xưa Và Nay

          Về Bên Nhau - Thân Tặng chs TB-NTH

          Tân Bình Nguyễn Thượng Hiền Sài Gòn Việt Nam

          Họp Mặt Cựu Học sinh

 

 

 

 

Note: Chân thành cám ơn chs Nguyễn Duy Báu, chs Nguyễn Hưng Quang, chs Nguyễn Trần Kim Thoa, thân hữu Đỗ Thảo đã chụp hình và làm video để chúng ta có thể lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp cho đến ngày sau.