Nhiệm Kỳ 1 - 2010-2012

Hội Trưởng: Hồ Văn Xuân Nhi (nk 76)

 

Đại Hội Kỳ 3 - 07/2012

 

     Thứ Bẩy 7 tháng 7, năm 2012

     Diamond Seafood Palace

     Party Nhà Thomas Đào

     Bầu Hội Trưởng Nhiệm Kỳ 2, 2012-1014

     Giới thiệu Đặc San số 2 - Bạn Cũ Trường Xưa 

Đại Hội Kỳ 2 - 07/2011    

 

     Thứ bẩy 2 tháng 7, năm 2011

     Diamond Seafood Palace

     Party Nhà Thomas Đào

     Đặc San số 1 - Thương Yêu Còn Mãi Trong Ta 

Đại Hội Kỳ 1 - 09/2010

 

      Chủ Nhật 5 Tháng 9, 2010

      Deja Vu Restaurant
      Thành Lập Hội CHS TB - NTH Hải Ngoại
      Bầu Hội Trưởng Nhiệm Kỳ 1, 2010-2012