HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI KỲ 8 NGÀY 02 THÁNG 09 NĂM 2018 GARDEN GROVE, CALIFORNIA KỸ NIỆM 40 NĂM NGÀY RA TRƯỜNG CÁC KHÓA 1978, 1977.  Các hình ảnh này tập hợp từ nhiều máy ảnh các cựu học sinh và nhiều nhất do anh chs Nguyễn Duy Báu nk 1973 chụp cho đại hội.