HÌNH ẢNH SINH HOẠT 2016: HỌP MẶT GIÁNG SINH

Họp Mặt Tiệc Giáng Sinh 2016 – Nhà Hàng Seafood Palace Diamond, Garden Grove, California – Thứ Sáu 16 tháng 12 năm 2016