HỌP MẶT TẤT NIÊN 27.01.2018 PHẦN HÌNH ẢNH VỚI NHIẾP ẢNH GIA ĐỖ THẠO

Hình ảnh sinh hoạt họp mặt Tất Niên Cựu Giáo Chức và Cựu Học Sinh Tân Bình – Nguyễn Thượng Hiền Hải Ngoại vào ngày 27.01.2018 tại tư gia cựu học sinh Nguyễn Nhiên niên khóa 1976 – Phần hình ảnh này do thân hữu nhiếp ảnh gia Đỗ Thạo chụp cho Hội.