CÁC HÌNH ẢNH SINH HOẠT                                          BẠN BÈ KHÓA 1973  HỌP MẶT

https://www.flickr.com/photos/49378123@N02/sets/72157661748293258/with/37805890516/?ytcheck=1&new_session=1

Xin kính mời xem các hình ảnh do cựu học sinh Đoàn Đức Thanh thực hiện.

Click vào link.

 

 

 

BẠN BẠN BÈ KHÓA 1973 VÙNG BẮC CALI HỌP MẶT CHÀO ĐÓN CHỊ TRẦN THỊ TUYẾT OANH TỪ          VIỆT NAM  ( THÁNG 09 – 2017 ) TẠI

TƯ THẤT CHS  ĐOÀN ĐỨC THANH

 

 

BẠN BÈ NIÊN KHÓA 1973 VÙNG NAM CALI HỌP MẶT

THÁNG 04 NĂM 2017