Hình Ảnh Buổi Nấu Ăn Gây Quỹ                                 Ngày 07 Tháng 10 năm 2018 

Các bạn bè đủ các niên khóa đồng tham gia nấu ăn, mua thức ăn, gây quỹ ủng hộ giúp đỡ một người bạn đang trị bệnh ung thư.