Quỹ Báo Chí

Chân thành cảm tạ 

quý vị Mạnh Thường Quân, quý Thầy Cô và quý Anh Chị 

đã ủng hộ tài chánh cho những tờ Đặc San của Hội.

 

 

Đặc San 3

Giữ Tình Cho Nhau

 

Bs Đặng Văn Hải

Trần Hữu Hoàng

Nguyễn Duy Báu

Vũ Mai Trinh

Cathy Ánh Sương

Bùi Thống Nhất

Phạm Di Thảo

Nguyễn Thụy Anh

Bs Đặng Hữu Minh

Nguyễn Vũ Luân

Vũ Thị Tươi

Nguyễn Tuyết Hạnh

Nguyễn Thục Khanh

Phạm Đình Kính

Minh Tuấn

Cô Bùi Mỹ Dương

Phạm Mai Hương

Bùi Phúc Hoan

Võ Hương Xưa

Nguyễn Quỳnh Dao

Đoàn Công Khanh

Nguyễn Văn Cấp

Duy Hân

  

 

Đặc San 2

Bạn Cũ Trường Xưa

 

Bùi Phúc Hoan

Bùi Phát

Cô Mộng Thúy

Cô Bùi Mỹ Dương

Bs Đặng Hữu Minh

Thomas Đào

Ẩn Danh

Đỗ N. Hùng

Duy Hân

Nguyễn Hưng Quang

Lại Văn Khiêm

Lê Thị Nga

Nguyễn Tuyết Hạnh (Anne)

Nguyễn Thụy Anh

Nguyễn Văn Cấp

Nguyễn Vũ Luân

Nguyễn Hồng Ân

Nguyễn Duy Báu

Nguyễn Nhiên

Nguyễn Thục Khanh

Phạm Duy Thảo

Nguyễn Quỳnh Dao

Joline Trần

Trần Quốc Toản

Trần Thị Mai Hương

Võ Hương Xưa

Vũ Tươi 

 

Đặc San 1

Yêu Thương Còn Mãi Trong Ta 

 

 

 

 Hồ Văn Xuân Nhi

Sén Đỗ - Miss Donut & Bakery

Bùi Phúc Hoan

Lê Ánh Nguyệt

Nguyễn Văn Cấp

Trần Đình Thái