Quỹ Nhân Ái

 

Quỹ Nhân Ái dùng để giúp đở quý Thầy Cô,

quý đồng môn Tân Bình - Nguyễn Thượng Hiền

lúc cần thiết, tùy theo Ban Điều Hành quyết định.

Đóng Góp Năm 2013

Nguyễn Vũ Luân $100 
Bùi Phúc Hoan $100
Phạm Đình Kính $75
Nguyễn Văn Cấp $200
 

Đóng Góp Năm 2012

Hồ Văn Xuân Nhi * $200
Nguyễn Kỳ Phương * $100
Minh Tuấn $100
Vũ Mai Trinh $300
Hoàng Thị Lý $200
   
* Hồ Văn Xuân Nhi & Nguyễn Kỳ Phương đóng góp cho
   Ngày Thầy Cô 2012 bên Việt Nam.
 

Đóng Góp Năm 2011

Cô Nguyễn Thị Hường  $100
Vũ Bạch (Beth)  $50
Đào Thomas  $300