Quý Thầy Cô

Chúng em, những thành viên của

Hội Cựu Học Sinh

Tân Bình - Nguyễn Thượng Hiền Hải Ngoại,

chân thành tri ơn quý Thầy Cô

đã dạy dỗ chúng em

được nên người như ngày hôm nay.

 

 

  Quý Thầy Cô

   Đã Qua Đời

 

 

Thầy Giang Ngọc Huy                     Thầy Lại Xuân Quất          

Cô Đỗ thị Hằng

Thầy Nguyễn Ngọc Xương

Cô Trần Thị Gia

 

 

 

 

Toán

Toán

 

Lý Hóa

Lý Hóa

Toán Lý Hóa

Thầy Vũ Ngô Hoằng Sinh Hoạt
Thầy Bùi Đức Chu Vật Lý, Pháp Văn
Thầy Chu Hoài Nhân Sinh Ngữ
Thầy Đặng Trần Thường Anh Văn, Pháp Văn
Thầy Đinh Văn Lô Lý Hóa

Thầy Lưu Ngọc Bích

Triết
   
Thầy Nguyễn Đình Thục Sử Địa
Thầy Nguyễn Hoàng Ngọc Anh Văn
Thầy Nguyễn Phi Oanh Pháp Văn
Thầy Nguyễn Tiên Phụ Tá Tổng Giám Thị
Thầy Phạm Đình Nhường Công Dân Giáo Dục
Thầy Phạm Đình Phùng Triết
Thầy Trần Đình Thu Toán
   

 

 

 

 

  Quý Thầy Cô

   Ở Hải Ngoại

 

 

     
Cô Bùi Mỹ Dương Quốc Văn OC, CA
Cô Dương Kim Chung Quốc Văn Canada
Thầy Đặng Hồng    OC, CA
Cô Đỗ Thị Hà Quản Thủ Thư Viện Sacramento, CA
Cô Đỗ Thị Tuất Quản Thủ Thư Viện Sacramento, CA
Cô Hoàng Thị Loan Sử OC, CA
Cô Hoàng Thị Thi Vạn Vật Sugarland, TX
Cô Lê Kim Truyên Quốc Văn San Diego, CA 
Cô Ngô Thu Thủy   San Diego, CA
Cô Nguyễn Thị Hồng   OC, CA
Cô Nguyễn Thị Hường Lý Hóa OC, CA
Cô Nguyễn Thị Kim Dung Toán OC, CA
Cô Nguyễn Thị Mộng Thúy Quốc Văn OC, CA
Cô Nguyễn Thị Nam Giám Thị San Jose, CA
Phạm thị Phúc Vạn Vật Portland, OR
Cô Nguyễn Thị Lan Phương Anh Văn San Jose, CA
Cô Trần Thị Đào Giám Thị OC, CA
Cô Trần Thị Lang   OC, CA
Cô Trần Thị Ngọc Yến Pháp Văn OC, CA
Cô Trần Thị Tuyến   Landcaster, CA
Cô Trương Kim Liên Pháp Văn France
Cô Võ Thị Tuyết Nhung Anh Văn OC, CA
Cô Vương Thúy Loan Anh Văn Houston, TX
     
Thầy Đặng Văn Thương   OC, CA
Thầy Đỗ Văn Tú Quốc Văn OC, CA
     
Thầy Nguyễn Ánh Anh Văn OC, CA
Thầy Nguyễn Đức Tuyên Anh Văn, Công Dân Giáo Dục OC, CA
Thầy Nguyễn Ngọc Ánh Toán OC, CA
Thầy Nguyễn Tiến Thành Hiệu Trưởng OC, CA
Thầy Nguyễn Trọng Hiếu Toán Chandler, AZ
Thầy Nguyễn Văn Hanh Quốc Văn San Jose
Thầy Phan Văn Tùng Lý Hóa San Jose
Thầy Tạ Thanh Viêm Vạn Vật, Lý Hóa LA, CA
Thầy Trần Minh Nhựt Tổng Giám Thị, Toán OC, CA
Thầy Vũ Thiện Chìu Toán OC, CA
     
     
* OC, CA:  Orange County, California
   

 
Cựu Hiệu Trưởng đầu tiên thầy Nguyễn Tiến Thành và Phu Nhân (hình 2016)
Cô Bùi Mỹ Dương và 2 cháu ngoan (hình 2015)
Cô Nguyễn thị Mộng Thúy (hình 2016)
Cô Chương và Cô Đào (hình 2016)
Thầy Đặng Hồng và phu nhân (hình 2016)
Cô Trần thị Ngọc Yến và phu quân thầy Hoài (hình 2016)
Cô Giám Thị Trần thị Đào và Cô Bùi Mỹ Dương , Cô Chương (hình 2016)
Thầy Hiệu Trưởng Nguyễn Tiến Thành, cô Nguyễn thị Mộng Thúy, cô Trần thị Ngọc Yến, cô Lê Hồng Hoàng (phu nhân thầy Thành), cô Bùi Mỹ Dương, cô Ngô Thu Thủy (hình 2014)
Cô Ngô Thu Thủy và phu quân (hình 2016)
Quý Thầy Cô tham dự Đại Hội Kỳ 3. Cô Ngô Thu Thủy, Cô Hiệu Trưởng Nguyễn Tiến Thành, (??), (??), Cô Bùi Mỹ Dương (Quốc Văn), (??), (??), (??), Cô Trần Thị Ngọc Yến (Pháp Văn), (??), Thầy Tổng Giám Thị Trần Minh Nhựt, (??), (??).
Đại Hội Kỳ 1 - Đứng: chs Nguyễn Kỳ Phương, Nguyễn Thị Kim Dung (Toán), Cô Trần Thị Ngọc Yến (Pháp Văn), Thầy Tổng Giám Thị Trần Minh Nhựt, Cô Bùi Mỹ Dương (Quốc Văn). Ngồi: Thầy Tạ Thanh Viêm (Vạn Vật), Cô Nguyễn Thị Hường (Lý Hoá).
Tạ ơn Quý Thầy Cô trong ngày Đại Hội Kỳ 1.

 

 

 

 

 

   Quý Thầy Cô

   Ở Trong Nước

 

   
Cô Cung Thị Bích Hậu Sử Địa
Cô Dương Thị Lệ Chi Vạn Vật
Cô Đàm Thị Dân Nử Công
Cô Đặng Thị Hạnh Sử Địa
Cô Đỗ Thị Hằng  
Cô Hà Thị Ba Anh Văn
Cô Hoàng Thị Loan Vạn Vật
Cô Lê Thị Túy Đại Việt Văn
Cô Lê Thị Tuyết Mai Việt Văn
Cô Nguyễn Kim Chi Vạn Vật
Cô Nguyễn Ngọc Nhung  
Cô Nguyễn Thị Phương Thảo Sử Địa
Cô Nguyễn Thị Hằng Sử Địa
Cô Nguyễn Thị Kim Sử Địa
Cô Nguyễn Thị Ninh Toán
   
Thầy Dao Anh Văn
Thầy Dương Hữu Thành Giám Thị
Thầy Đào Trọng Giang Phụ Tá Giám Học, Anh/Pháp Văn
Thầy Đoàn Hữu Mậu Hội Họa
Thầy Đinh Công Hoạt Hóa Học
Thầy Đỗ Quí Mùi Anh Văn
Thầy Đỗ Văn Hồng Toán
Thầy Hà Minh Thượng Hội Họa
Thầy Huỳnh Văn Hậu Tổng Giám Thị
Thầy Lại Xuân Quất Giám Học
Thầy Lê Triển Giám Thị
Thầy Mai Thanh Phong Toán
Thầy Nguyễn Cửu Triệp Vạn Vật
Thầy Nguyễn Hoàng Mỹ Toán
Thầy Nguyễn Hữu Cảnh Toán
Thầy Nguyễn Kế Vinh Âm Nhạc
Thầy Nguyễn Ngọc Bảo Công Dân Giáo Dục
Thầy Nguyễn Ngọc Xương Hiệu Trưởng
Thầy Nguyễn Tuyến Lý Hóa
Thầy Nguyễn Văn Chính Thể Dục Thẩm Mỹ
Thầy Nguyễn Văn Phong Sử Địa
Thầy Nguyễn Văn Phú Thể Dục
Thầy Nguyễn Văn Xưởng Nhạc, Thể Dục
Thầy Phạm Hoàng Phú Thể Dục
Thầy Phước Tổng Giám Thị
Thầy Trần Ngô Vật Lý
Thầy Trịnh Văn Phúc Việt Văn
Thầy Trương Quang Hiệp Vật Lý
Thầy Văn Đức Kim Toán
Thầy Võ Tường Huy Lý Hoá
Thầy Vũ Mạnh Thường Việt Văn
   
* Tất cả quý Thầy Cô ở trong nước hiện đang cư ngụ tại Sài Gòn
 

 

Họp Mặt Tri Ân Thầy Cô - 2012 do các cựu học sinh Nguyễn Thượng Hiền niên khóa 1973-1978 tổ chức.