Tài Năng Nguyễn Thượng Hiền

Tài Năng Tân Bình - Nguyễn Thượng Hiền là nơi qui tụ

những sáng tác về thi, văn, họa, nhạc, nghệ thuật và

tiếng hát học trò của các cựu học sinh và thân hữu. 

 

Ban Website muốn riêng tặng một món quà nho nhỏ, một trang website, thay cho một lời cám ơn chân thành đến với quý bạn, những ân nhân đã hy sinh rất nhiều công sức để xây dựng

cho Hội có được sự thành tựu như ngày hôm nay.

 

 

 

Hội Họa

 

 

 

Nghệ Thuật