Ân Nhân

 

Chân thành cảm tạ quí vị ân nhân đã ủng hộ

và giúp đở cho Hội trong những năm qua.

Cơ Sở Thương Mại:

 

California Real Estate 2000 & Advantage One Mortgage

Lee Sandwiches

Miss Donuts & Bakery

Superior Real Estate Group

TNMONEX – Công Ty Chuyển Tiền Tín Nghĩa

 

Quí Thầy Cô:

Cô Bùi Mỹ Dương
Cô Nguyễn Mộng Thúy

Cô Nguyễn Thị Hường

Cô Nguyễn Thu Thủy

Cô Trần Thị Đào

Thầy Cô Hiệu Trưởng Nguyễn Tiến Thành

Thầy Trần Minh Nhật

 Cựu Học Sinh & Thân Hữu:

 

Ẩn Danh

Bùi Phát

Bùi Phúc Hoan

Bùi Thống Nhất

Duy Hân

Bs Đào Michael

Đào Thomas

Bs Đặng Hữu Minh

Bs Đặng Văn Hải

Đoàn Chương

Đoàn Công Khanh

Đỗ N. Hùng

Đỗ Sén

Đỗ Thảo

Đỗ Việt Hùng

Hồ Văn Xuân Nhi

Hoàng Thị Lý

Lại Văn Khiêm

Lê Ánh Nguyệt

Lê Đức Toàn

Lê Phước Vinh

Lê Thanh Tuyền

Lê Thị Nga

Lê Văn Chiêu

Minh Tuấn

Ngô Đình Thùy

Nguyễn Băng Phương

Nguyễn (Bùi) Ngọc Liệu

Nguyễn Duy Báu

Nguyễn Đức Tuấn

Nguyễn Hồng Ân

Nguyễn Hồng Ly

Nguyễn Hồng Vinh

Nguyễn Hưng Quang

Nguyễn Hữu Lễ

Nguyễn Kỳ Phương

Nguyễn Nhiên

Nguyễn Quang Huy

Nguyễn Quỳnh Giao

Nguyễn Thế Vũ

Nguyễn Thị Ái Liên

Nguyễn Thị Minh Diệp

Nguyễn Thục Khanh (Kay)

Nguyễn Thụy Anh

Nguyễn Trần Kim Thoa

Nguyễn Tuyết Hạnh (Anne)

Nguyễn Văn Cấp

Nguyễn Vũ Luân

Phạm Di Thảo

Phạm Đình Kính

Phạm Mai Hương

Tạ Hoàng Yến

Tạ Khải Kevin

Tôn Nữ Hương Khôi

Trần Dung (Joline)

Trần Đình Thái

Trần Hoàng Lý

Trần Hữu Hoàng

Trần Lệ Hà

Trần Mona

Trần Quốc Toản

MC Trần Quốc Bảo

Trần Thanh Thúy

Trần Thi Mai Hương

Võ Hương Xưa (Wendy)

Vũ Anh Hùng

Vũ Ánh-Sương Cathy

Vũ Mai Trinh

Vũ Phương

Vũ Thanh Hải

Vũ Thị Thanh Hà (Hà Giang)

Vũ Thị Tươi

Vũ Trung Sơn

Vũ Trần Bạch (Beth)

Vũ Trọng Hiếu

Xuân Sương