Phác Họa Nguyễn Trần Kim-Thoa

 

 

 

Thầy Hiệu Trưởng Nguyễn Tiến Thành

Trò Nguyễn Hưng Quang

 

 

 

Bạch-Vũ Trần

Niên Khóa 1974

Orange County, California

 

 

Bùi Phúc Hoan

Niên Khóa 1975

Longmont, Colorado

Tranh Bùi Phúc Hoan 

Chữ cũa Bùi Phúc Hoan

 

 

 

Cao Thị Mỹ Dung

Niên Khóa 1978

Texas

 

 

 

Đào Thomas

Niên Khóa 1980

Orange County

 

 

Đỗ Việt Hùng

Niên Khóa 1977

Orange County, California

Tâm Tình Đỗ Việt Hùng

 

 

Hồ Văn Xuân Nhi

Niên Khóa 1976

Orange County, California

Chuyện Tình với Hồ Văn Xuân Nhi

 

 

 

 

 

 

Kiều Hạnh

Phu Nhân của Lê Phước Vinh

Orange County, California

 

 

 

Lê Khánh Long

Niên Khóa 1974

Oregon

 

 

 

 

Lê Phước Vinh

Niên Khóa 1976

Orange County, California

 

 

 

 

Lê Thị Thanh Tuyền

Niên Khóa 1976

Orange County, California

 

 

 

Mạc Nguyệt Kimberly
Thân Hữu
Orange County, California

 

 

 

Minh Tuấn

Niên Khóa 1976

San Diego, California

Dòng Nhạc Minh Tuấn

 

 

 

Nguyễn Duy Báu

Niên Khóa 1973

San Diego, California

Học Sinh Già Nguyễn Duy Báu

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Cấp
Niên Khóa 1975
Houston, Texas

 

 

 

Nguyễn Hồng Vinh

Niên Khóa 1982

Orange County, California

 

 

 

Nguyễn Hưng Quang (Cò)

Niên Khóa 1976

Dallas, Texas

 

 

 

 

Nguyễn Kỳ Phương

Niên Khóa 1974

Orange County, California

 

 

 

Nguyễn Nhiên

Niên Khóa 1976

Los Angeles, California 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Vũ

Niên Khóa 1982

Orange County, California

 

Nguyễn thị Ngọc Yến

Niên Khóa 1981

Orange County, California

 

 

 

Nguyễn Thị Tuyết Hạnh

Niên Khóa 1975

Danbury, Connecticut

 

 

 

 

Nguyễn Thị Tuyết Mai (Minh Mai)

Niên Khóa 1983

Germany

 

 

 

Nguyễn Trần Kim-Thoa

Niên Khóa 1976

Orange County, california

Trang Thơ Nguyễn Trần Kim-Thoa

 

 

 

Phạm Di Thảo

Thân Hữu

Orange County, California

 

  

 

Phạm Mai Hương

Niên Khóa 1977

Houston, Texas

 

Phạm thị Mỹ Hảo

Niên Khóa 1981

Orange County, California

 

 

 

Phạm Thị Cúc Vàng

Niên Khóa 1975

Việt Nam

 

 

 

 

Tạ Hoàng Yến

Niên Khóa 1985

Orange County, California 

 

 

 

 

 

Trần Hữu Hoàng

Thân Hữu

Moreno Valley, California

Thơ Văn Trần Hữu Hoàng

Tranh Sơn Dầu Trần Hữu Hoàng

 

 

 

Trần Kim Thanh 

Niên Khóa 1975

Orange County, California

 

 

 

Trần Thị Tuyết Oanh
Niên Khóa 1973
Saigon, VietNam

 

 

 

Trương Duy Nghĩa
Niên Khóa
Saigon, VietNam

 

 

 

Vũ Thị Tươi

Niên Khóa 1976

Florida

 

 

 

Võ Hương Xưa (Wendy) 

Niên Khóa 1976

Loma Linda, California